Ukas historiske bilde - uke 10/2020

Publisert 02.03.2020 22:42

1-20 0203 1930 kølkar på hvalfangstUkas historiske bilde uke 10/2022 er av Tjodolv Trønnes under hans "karriere" som hvalfanger med base fra Grytviken i Sør-Ishavet sesongen 1930/31. Bildet viser en "kølsvart" Tjodolv som her tilhører "kølgjengen", dvs hadde med fyringa av dampkjelen å gjøre.
Tjodolv Trønnes (1903-1994) var bruker på garden Trøa i Atnbrua FRA 1940. Han var eldste sønn av Herman Trønnes. Trønnesfamilien kom fra Stor-Elvdal og ryddet garden Trøa fra 1869. Tjodolv Trønnes overtok Trøa i 1940.
Tjodolv Trønnes vokste opp i Oslo. I oppveksten fikk Tjodolv impulser fra farens legegjerning og moren Margrethe sin kunst- og litteratur interesse. Dette ga Tjodolv brede kunneskaper og dyp innsikt. Han ble student, men søkte langt forut for sin tid også det praktiske livs utfordringer, som f.eks. som hvalfanger i Sør-Ishavet. I slike sammenhenger hadde han et sjeldent blikk for arbeidets karakter og spesielle sider, noe dette bildet forteller.
Tjodolv Trønnes var en meget samfunnsinteressert og - engasjert borger i Sollia. Redaksjonen kommer tilbake til det i neste ukes historisk bilde. 
Kilde: Sollia 3

H.S.