Ukas historiske bilde - uke 2/2020

Publisert 06.01.2020 23:18
1-20 0206 1923 fra Haug
Ukas historiske bilde er fra bruket Haug som ligger i åsen ovafor Atnbrua. Fra v. ser vi de første bukerne på Haug, Marit f. Myrumseide fra Sel og Jon Olsen Brænd - også kalt Jon Skredder. Videre Syver P Moen , Petter Furulund og Anfinn Brænd. Hanovertok bruket etter foreldra Marit og Jon.  Anfinn drev Haug fram til 1958 da han og kona Kristine f. Østli begynte sin forpaktning av Sør-Nesset. 
Huset i bakgrunnen er uthuset på Haug.

H.S.

H.S.