Ukas historiske bilde - uke 35/2019

Publisert 27.08.2019 22:22
1-Sjøli_tømmerbygning_en_etasje
Bildet er fra Sjøli der Alma og Thorvald Kulstad har startet sitt arbeid med å utvikle garden etter at de overtok i 1939 med å bygge stue. Gammelstua er her flyttet som det framgår av bildet. Bruket kan derfor ikke regnes som et typisk bureisingsbruk, men de begynte praktisk talt som om det var et bureisingsbruk.

H.S.