Ukas historiske bilde - uke 47/2018

Publisert 18.11.2018 18:00
1-18 1104 fra Nordre Brænd flere på trappa
Da er vi enige om at bildet er tatt på Nybakk.
Bak fra v. de tre søskene John Nyhus som sammen med søstera Hanna (Haugen) ble brukere på Nyhus så lenge de kunne. John var skogsarbeider og vegarbeider og  fast deltaker på Jomsborg i 50 år. 
Hanna  - i midten - var budeie (bl.a. på setra til Søre moen ) og husmor. Hun gikk også gjerne på gardene som bakstkulle og slaktkone ( kilde Sollia 3 s. 260).
Videre øverst på trappa Hans Nyhus som var snekker og som bygde på Nybakk. Øverst t.h. mora Helene.
Foran t.h. ser vi Olaug Kulstad som var gift med Ole Kulstad på  nabobruket Bakken.
Barne i fanget på Hanna er ukjent. Mannen foran t.v. skal være Ragnvald Nordby iflg. våre kilder.

H.S.