Ukas historiske bilde - uke 5/2020

Publisert 26.01.2020 17:59
ved dramstokken
Ved dramstokken kaller vi ukas hsitoriske bilde denne uka. Her fra tømmermåling på Setningssjøen ca. 1956.
Her er mannskapet samlet rundt en dramstokk på 1820 liter. Den er kjørt ned den bratte lia på bakesida ved Sjøli, i sørenden av Setningssjøen.
På bildet ser vi fra v. skogvokteren i Statens Skoger og på Statens vegne leverandør Peder P Kulstad, Åsmund Wollum, ragnar Kulstad, Per Uthi, Arne Tangen, tømmermåler Anton Brænd, Olaf Hagestuen, Åge Hagestuen og tømmermåler Odd Modahl fra Mogrenda.

Foto: Hans A. Brandt, ca. 1956, utlånt av Lars Otto Wollum)