Ukas historiske bilde - uke 7/2018

Publisert 12.02.2018 07:49


Som denne ukas historiske bilde tar vi opp igjen et bilde som ble brukt under Per Modahls kronikk om  Mogrenda Mannskor.
Redaksjonen gikk ut og ba om innspill på navn på disse sangerne.
Fra Sverre Rønningen har redaksjonen fått hjelp med navnene:

Her synger Storbakken Mannskor i bursdagen til Olaf Mellemstuen på Hanestad-Nysetra i påsken 1948.
Dirigent er som vanlig Håkon Utti
Første rekke fra venstre:
Bjarne Mathiesen, Sverre Øverby, Kåre Uthi (sopran), Asgeir Fosseng og Asgeir Modahl.
Andre rekke fra v. Trygve Rønningen ( andre tenor), Torvald Modahl, Arnstein Tangen, Hallgeir Øverby - ? - kan være Arne Midtskogen, Rolf Tangen, Embret Mohaugen.
Tredje rekke (bass) fra venstre Olav Øverby, Hans Mohaugen, Olav Eggen og Oskar Øverby.


Etterord:
Bildet er tatt i 1948 utenfor setra til 'n gammel-Sæming Hanestad. Det har versert flere teorier om i hvilken  anledning dette skjedde. En kan være at Storbekken Mannskor var invitert opp på setyra til 'n Gammel-Sæming for å synge. Det fortelles i alle fall at kara gikk på ski fra Mogrenda og Øverby nedi Atndalen og opp på Hanestad-Nysetra. De hadde lovet å være hjemme igjen til fjæstid om eftan. Alle kom sjølsagt tilbake, men det var til fjøstid dagen etter....
Storbekken Mannskor var forøvrig en gang invitert opp til Hanestad til 'n Gammel-Sæming.

H.S.