Ukas historiske bilde - uke 7/2020

Publisert 09.02.2020 13:11
1-19 0929 Enok Tangen 2
Ukas historiske bilde viser Enok Tangen hjemme på garden Granhaugen. Enok var fra Tangen på Mogrenda og var inngift på garden. Kona het Hanna Larsdatter Wollum. De hadde tre barn - Marie, Leif og Aslaug. Marie ble gioft på Kirkestuen, Leif bosatte seg etter hvert på Tyristrand der han drev Ringerike Møbel- og trevarefabrikk. Aslaug var bosatt på Granhaugen.

H.S.