Vandring i kulturlandskapet under Fossedagene

Publisert 06.07.2016 06:37

Nye Finstadbrua.

Fossedagene 2016

– vandring 2/9 i kulturlandskapet ved Finstadbrua

 Som vi har annonsert her på Sollia.net blir det også i år Fossedager den første helga i september. Programmet vil i stor grad dreie seg om fløting i Atnavassdraget, det vil si Atna, Setninga og Hira.

Selv etter langvarig åforbedring med minering av store steiner og skjær, var det noen steder det la seg tømmerlunner hvert år.  I Nord-Atna, i fløtingssammenheng strekningen fra Atnbrua til Storgrythølen, var det som regel store lunner på Finstadskjærene. Finstadskjærene var beryktet, ikke minst etter et en fløter en gang for lenge siden omkom under arbeid med å løsne en tømmerlunne der.

Finstadbrua fikk en entydig geografisk betydning da den første brua ble bygd for drøye 100 år siden. Den lettet arbeidet for fløterne, og ikke minst ga den oppsitterne mulighet til å komme opp til Atnbrugrenda med skole og butikk på en trygg måte. Den nye Finstadbrua er ikke så gammel, men utrolig viktig for å knytte Finstadgårdene og Setra til bygdeveien fra Atnbrua. Dette og mer til får publikum høre mer om under vandringen i kulturlandskapet fredag 2. september. Mer om programmet siden.

BB