Vårstemning ved Hyrsja

Publisert 27.05.2018 09:56
1-18 0526 vassføring i Hyrsja 2
Unni Vold har fanget opp denne forsommerstemningen ved Hyrsja. Der har vassføringa nesten gått ned att og fossefallene er som fineste nå.
Det er verdt en tur dit. Parker oppe i grustaket før nedstigningen sør fopr Hyrsjberget og følg stien som er merket.
1-18 0526 vassføring i Hyrsja 1