Vellykket knivkurs på Sør-Nesset

Publisert 16.10.2019 11:06

 1-IMG_0110

Sør-Nesset hadde tidligere i høst et ukeskurs i å lage kniv og ikke minst skape vakre slirer ved hjelp av en gammel teknikk: pauting.

1-IMG_0100Instruktør på kurset var knivmakeren Knut Dahl som ikke minst er kjent for sine gode knivblad, forseggjorte skaft og vakre slirer. Kurset som var det første i Norge i sitt slag samlet ti deltakere fra store deler av landet: fra Vestfold i sør til Trøndelag i nord, fra Bergen i vest til knivmakere i Akershus i øst.

Foranledningen til kurset på Sør-Nesset var utgivelsen av praktboka Pauting som Sollia forlag lanserte i sommer på Eidsfoss der Knut har smie og verksted. Hensikten med kurset var så erfaringsdeling av detaljer ved tillaging av kniv: blad, skaft, holk og ikke minst lærarbeid med pauting og innfarging av slire.

1-IMG_0138Praktkniver og brukskniver

Dette var først og fremst er kurs der deltakerne lærte å se kniven som helhet: form, linjer og farger i samspill. Dette med et blikk for knivens helhetlige utforming og det å legge en plan for hvordan knivens helhet skal bli, hører med til Knuts kursopplegg. Funksjon og dekor skal henge sammen.

1-IMG_0207Knivens funksjon stiller mange krav til god utførelse både med hensyn til design f.eks. som hvor godt den ligger i handa, hvor bredt, langt eller slankt det smidde bladet er og hvor godt den sitter i slira. Knut Dahl er kjent for å lage slirer med smekk, dvs. som hindrer kniven i uforvarende å gli ut og som gir fra seg et tydeligknepp når den settes tilbake. Under kurset på Sør-Nesset ble det laget praktkniver som også er gode brukskniver, og som eierne kan bære med stolthet.

Ny trend med hobbybøker

Gamle håndverksteknikker er i stor grad i ferd med å bli glemt i profesjonell sammenheng og ved produksjon av gjenstander beregnet for markedet og det alminnelige publikum. Den store bølgen av strikkebøker er et eksempel på dette. Men også andre teknikker er i vinden, f.eks. knivmaking med pauting av slire – pauting vil si en teknikk som skyver på våt lærmasse slik at en dekor framstår som varig opphøyde partier på læret. Teknikken er gammel, med den var nærmest glemt da knivmaker Knut Dahl tok teknikken i bruk i 1980-åra for å lage dekor på knivslirer. Teknikken er nøye beskrevet i boka og vist med et stort antall illustrasjoner og bilder. Teknikken er eget for små flater, og de var så vellykket på knivslirer at Knut Dahl etter mange henvendelser skrev boka Pauting som første gang kom ut i 1994. Den ble oversatt til svensk – det hører med til sjeldenhetene for norske fagbøker.

1-IMG_0186Knivbladet på reportasje

Det er stor interesse for tollekninver i hele Skandinavia, både som samlerobjekt og som utfordrende oppgave for håndverkshobby. Det finnes et eget tidsskrift for knivmiljøet, og redaktøren, Øystein Køhn, hadde tatt turen til Sollia helt fra Skien for å følge kurset de siste tre dagene og se hvordan deltakerne arbeidet. Det er annonsert en reportasje i neste nummer av Knivbladet – Sollia.net vil følge med og formidle hva redaktøren skriver – han presenterte oss for øvrig en egen praktbok om norske knivmakere.

Tilfredse kursdeltakere

Det var entydige godord å høre fra kursdeltakerne. Først og fremst berømmet de det faglige utbyttet og den grundige innføringen og personlige veiledningen hver enkelt deltaker fikk under kurset. Så kunne de stolt vise fram meget arbeid som viste en økt kvalitet i forhold til detaljer de mestret fra før. Flere ønsket allerde nå å melde seg på nytt kurs neste år: da blir det trolig et todelt kurs – et ukeskurs på forsommeren med smiing av blad, tillaging skaft og holk, og et kurs på ettersommeren vier slira og pauteteknikken, samt farging av lær. Vårt tips er at dette bør innarbeides som fordypningsoppgave i videregående skole Design og tradfisjonshåndverk som blir et nytt programområde fra høsten 2020.

1-_MG_9997Sør-Nesset som kurssted

Deltakerne kunne knapt fullrose fjellgården som kurssted. Her fikk de bo sammen to og to i småhus, og ellers ha felles måltider i hovedhuset som for anledningen var gjort om til et spesialisert kurslokale. Dessuten tillot været å rigge til utendørs med utsikt til Rondane og luftig bris fra Atnsjøen. I den fløyelsmyke augustnatta holdt deltakerne det gående til langt på kveld i lyset fra leirbålet og gode hodelykter. Her sjenerte de ingen, men kunne boltre seg fritt i dyp konsentrasjon av detaljer på kniven.

1-IMG_0178
 

 HS