Vi trenger hjelp til mannskaper og effekter til fløtarprogrammet under Fossedagene

Publisert 07.04.2016 13:33

Fossedagene 2016

 

med hovedtema tømmerfløting i Hira, Setninga og Atna

  1-Lunnekarer i arbeid -bandstokken skal hogges ove

 

Vi trenger hjelp!
til
- både gjenstander og bilder til foto- og gjenstandsutstilling i Fossehuset
-  mannskaper og effekter knyttet til den planlagte fløtinga gjennom Atnbrufossen

 Foto- og gjenstandsutstilling
Vi planlegger en representativ foto- og gjenstandsutstilling i Fossehuset. Den skal vise hovedtrekkene i vår lokale fløterhistorie ved bruk av bilder, plansjer, tekster og gjenstander som er knyttet til fløtinga.

Atnbrufossen vannbruksmuseum  har som en viktig oppgave å ta vare på og formidle vårt lokale bidrag til glommavassdragets og den nasjonale  fløtingshistorien.

Det er snart 40 år siden fløterne fulgte tømmerstokkene til Glomma for siste gang. Et flertall av fløterne hviler på kirkegården og har tatt sin erfaring og kunnskap med seg i graven. Men det er fortsatt en del seniorer som har vært med i fløtingen.

Vår ambisjon er å samle kunnskap om elva og tømmeret, og ikke minst historier om fløterlivets strabaser og gleder, i året som kommer. Arrangørens frivillighetsarbeider Bjørn Brænd, selv med fløtingserfaring fra Atna, vil prøve å finne igjen og ta kontakt med så mange som mulig av fløterseniorene for å få historiene ned på papiret.

Mangt og mye av redskap og utstyr fins ikke lenger – det meste har gått ut på dato.  Men noe vil finnes i ulike gjemmer, halvveis glemt, delvis gjemt bak nye årganger med saker, ting og tang. Vi som arrangerer Fossedagene ønsker å låne inn for å bruke i utstillingen i Fossehuset 2. – 4.  september.  Vi regner med å montere utstillingen og  plasse enkeltgjenstandene fra lørdag 27. august. Den blir tatt ned om ettermiddagen 4. september og gjenstandene levert tilbake i uka etter. Det er selvsagt lov til å donere eller deponere gjenstander hos Atnbrufossen vannbruksmuseum.
Ta kontakt med Jo@sollia.net
eller Bjørn Brænd på telefon 913 45 684 om vår lokale fløtingshistorie.
Vi takker på forhånd for all hjelp.

Utstillingsrammer i grove trekk

1.  Glommen Fellesfløting - orgnanisasjon
2.  Tømmer - gran og furu av alle kvaliteter
3.  Kjøpermerker –

4.  Selgermerker – påslagsøkser
5.   Leveringsklart tømmer på elveisen – bilder
6.  Tømmermerking – bilder. Målernota
7.  Damarbeid – bilder
8.  Fløterens utrustning, gjenstander
     - Klær, særlig spesialpåkledning (neversko, filtsåler, fløterhatt)
     - Kont, bæremeis, ryggsekk
9. Kosten for egen regning
10. Utrustning
      - Mat og drikke
        - Oppbevaring i øskjer, konter, skinnhiter, poser og annet (før plastens tid)
11. Fløterens redskap og utstyr, gjenstander
       - ulike fløterhaker, lunnekar, utrykningslag, bakendlag, båtlag
       - økser, hoggøks, øyeøks
       - tømmersaks
       - handspiker
       - lekkjer (bom) for øyet tømmer, med pjeks
12.  Båtlaget og båtutstyr, foto og gjenstander
       - fløterbåten
       - årer
       - skætastang
13.   Fløtt ut
      – mannskapsbilde og en bayerøl på Atna,
      - bilder (og tomflasker)

Fossedagens fløtarprogram - dristig  – kanskje?
- dette gjelder bare en del av det komplett programmet som er meget omfattende som vanlig.

Lørdag 3. september  15.00 Damslipp – vi åpner ett sluk og tar opp nålene
15.15 – 16.30 Vi tenker oss å sende tømmer gjennom Fossen når nålene er trukket.
Det betinger lenser både på Øverhølen og Ytterhølen samt to båtlag på Ytterhølen, og helst ett også på Øverhølen.

 Vi tror noen av seniorene kan ha lyst til å være aktører og hanke inn tømmer på Ytterhølen og på forhånd hjelpe til med å lære opp noen ukyndige fløteraktører slik at vi kan gjennømføre en spektakulær tømmerdans i Atnbrufossen. De som har lyst melder seg til Jo eller Bjørn.

 HS