-itt hørt anna

Storlom er ukas fugl
Publisert 01.03.2015 13:04

Storlom er ukas fugl

Storlom (Gavia arctica)Hans Petter Kristoffersen En flott fugl. Foto Thor Østbye Det finnes kun fem arter av lommer i verden, to av dem...

Ukas historiske bilde 10/2015
Publisert 24.02.2015 02:01

Ukas historiske bilde 10/2015

Det er slett ikke så mange ti-åra siden nybrottsfolk ble hedret  med diplom når ny jord ble ryddet og lagt under plogen.Her ser vi slttere fra ned...

Revjakt
Publisert 19.02.2015 08:26

Revjakt

Flere i Sollia driver med gluggjakt på rødrev. Gjennom 10-år har det vært farlig for Mikkel ewv å legge turen bortom Midt-Brænd.Terje har sendt...

Ukas naturbilde 8/2015
Publisert 16.02.2015 00:17

Ukas naturbilde 8/2015

Inger Heiberg til minne
Publisert 12.02.2015 11:04

Inger Heiberg til minne

Inger Heiberg har gått bort 11. desember i fjor, og landet har mist ein av sine mest inderlege naturvernarar.  Med velformulert engasjement og...

Lingekarer gikk på nazi-smørning
Publisert 08.02.2015 16:47

Lingekarer gikk på nazi-smørning

Ski og skigåing var en viktig del av dagliglivet for karene i Grebe. Vinteren er lang på våre trakter. Senhøsten 1944 var hele gruppa ved...

Ukas historiske bilde 6/2015
Publisert 05.02.2015 15:19

Ukas historiske bilde 6/2015

50 år tilbake i tid. Scheikomiteen hadde gitt Sollia herred 2 valg. Sammenslåing med Folldal eller Stor-Elvdal. Det 3. alternativet kom også på...

Natthopp i døden
Publisert 29.01.2015 09:04

Natthopp i døden

Knut Erik Landgraff for sollia.net Sølenkletten har en karakteristisk form som flyene skulle orientere seg etter i nattemørket. Foto Arne...

Historisk bilde 5/2015
Publisert 25.01.2015 22:54

Historisk bilde 5/2015

Bildet er tatt foran setra til garden Nordre Finstad på Småtjønnsetra. Foran sitter Olav Finstad.  Bak fra v. finner vi ukjent, kanskje Oddvar...

Dagens fugl: Smålomen
Publisert 24.01.2015 10:43

Dagens fugl: Smålomen

Dagens fugl: Smålom (Gavia stellata) Lommene utgjør ei svært lita gruppe av verdens fuglearter, og består kun av fem arter hvorav to hekker...