-itt hørt anna

Tilbakeblikk på årets Fossedager: Fossegrimprisen
Publisert 09.09.2016 07:00

Tilbakeblikk på årets Fossedager: Fossegrimprisen

Fossegrimprisen 2016 ble i år tildelt en fremragende musiker, komponist, formidler og forsker og musiker: Sven Nyhus ...

Tilbakeblikk på årets Fossedager: Mer om årets vinnere av Fosseprisen
Publisert 08.09.2016 15:00

Tilbakeblikk på årets Fossedager: Mer om årets vinnere av Fosseprisen

Unni-Lise Jonsmoen er en selvstendig kunstner som ofte bidrar i samarbeid med andre. Hennes uttrykksform er først og fremst gjennom tegninger og...

Tilbakeblikk på Fossedagene: Utdeling av årets Fossepris
Publisert 08.09.2016 12:00

Tilbakeblikk på Fossedagene: Utdeling av årets Fossepris

 Fosseprisen 2016  - Fosseprisen er innstiftet for å gi heder. For å ære og hylle den verdige prismottakeren. Vise at vi her i Sollia ...

Tilbakeblikkpå Fossedagene: Årets minneplate
Publisert 08.09.2016 07:00

Tilbakeblikkpå Fossedagene: Årets minneplate

Årets minneplate var viet industrigrunderen Arthur Mathiesen og Mathiesenselskapet, i dag Mathiesen Atna.Avdukingen ble foretatt av ordføreren i...

Tilbakeblikk på Fossedagene: Velkommen Toralv!
Publisert 07.09.2016 11:23

Tilbakeblikk på Fossedagene: Velkommen Toralv!

- Jeg heter Beate Eriksen, er skuespiller, og har et livslangt forhold til Rondane og Sollia. Jeg takker arrangøren av Fossedagene i Sollia for å...

Tilbakeblikk på Fossedagene: Vandringa i kulturlandskapet fredag
Publisert 06.09.2016 23:07

Tilbakeblikk på Fossedagene: Vandringa i kulturlandskapet fredag

Fossedagene 2016 er tilbakelagt og går over i historien om det som var noen hektiske dager i Sollia den første septemberhelga – etter hvert...

Gode støttespillere
Publisert 02.09.2016 06:50

Gode støttespillere

Årets Fossedager er på ulike vis og nivå støttet av de som kommer på oppsettet nedenfor. Arr. takker alle sammen for meget verdifull støtte som...

Attfunnen stokk
Publisert 01.09.2016 08:46

Attfunnen stokk

Det var ikke alt tømmeret som kom fram til kjøperne i Fredrikstad. Noe ble igjen på botn langs vassdragene på den lange vegen sørover. Det kunne...

Oppveksten i Søre Finstad
Publisert 30.08.2016 07:00

Oppveksten i Søre Finstad

Oppveksten i Finstadgrenda Edvin Finstad vokste opp i Søre Finstad der foreldrene var forpaktere. Under vandringen i Finstadgrenda fredag 2....

Knut Hamsuns skildring av fløtinga i Atnfossen og Atna
Publisert 29.08.2016 07:00

Knut Hamsuns skildring av fløtinga i Atnfossen og Atna

  Fløting i Atnbrufossen og på Finstadskjærene Atnbrufossen var Knut Hamsuns nærmeste nabo både i Rødbygningen i Nordre Brænd, men i...