Bjørnespor

Publisert 09.04.2019 11:56
Jan ser bjørnespor 
bjørnespor og hundespor
Bjørnen har våknet og gått fra hiet sitt. Dette er et vårtegn som har blitt år-sikkert i bygda vår. Sporene etter denne bjørnen tyder på at det er en voksen kar. Elghundsporene på det nederste bildet, blir nokså små i forhold til bjørnens. Et elgkadaver fra i vinter var denne bjørnens første måltid etter vintersøvnen.