Resultater fra reinsjakta 2018

Publisert 10.01.2019 15:57
1-13 0825 rein i fart MRøstum 
Reinsjakta i Finnsjøfjellet gikk som vanlig greit, med få uregelmessigheter. Årets kvote var 40 dyr, og det ble felt 24 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 60. I siste del av jakta får reinsjegerne besøk av småviltjegere som det er ganske mange av. Denne situasjonen er lik hvert år og det hender nok fuglejegere skremmer reinen, men som sagt har det heller ikke i år vært noen store konflikter.
På Sollia fjellstyres del i Rondane Sør, Ringebufjellet, er det fortsatt veldig små kvoter. Den totale kvoten for Rondane Sør var i 2006 på rundt 1000 dyr. Av tildels ukjente årsaker har stammen minket hele tiden siden toppåret 2006. Årets kvote ble ihvertfall satt til 301 dyr. Av dette ble det felt 149 dyr. Av 26 dyr som var Sollia fjellstyres andel i 2018, ble det felt 15 dyr. Det arbeides mye med å finne ut hva som skjer med stammen, men foreløpig har en ikke noe god forklaring. Antall rovdyr er antageligvis økende, men likevel er det et mysterium for forvaltningen av reinstammen i Rondane Sør