Breisjøseter åpner i morgen

Publisert 06.03.2020 11:20

Breisjøseter åpner vintersesongen i morgen. Finere løypeforhold finner du ikke. Spesielt når Breisjøseter henger en sporslodd etter scoteren. Bærre lækkæert!!
20 0306 bilde 2
20 0306 bilde 1
Foto: Breisjøseter

H.S.