Bruk flagget !

Publisert 09.08.2019 08:53
FlaggIngrid Andersen oppfordrer folk å bruke flagget når de først har flaggstang! Sist uke var det gravferd  og påfølgende minnesamvær på Atnasjø Kafé.

- Je vart skamfull, sier Ingrid,  når je såg at flaggstengene var uten flagging for endes nordover og i sær her i kretsen ved Atnbrua.

 

- Skjerp dere, er Ingrids klare oppfordring.

Redaksjonen tillater seg å minne om reglene for flagging på halv stang:
 

Ved dødsfall er det vanlig å flagge på halv stang. Dette kan skje samme dag som dødsfallet, eller påfølgende dager. Man kan flagge på halv stang flere dager på rad, men flagget må følge vanlige flaggtider.

Flagget skal alltid heises til toppen først ved flagging på halv stang. Deretter skal det fires ned til 1/3 av stangen synes over flagget.

Et lurt råd for å avgjøre lengden her, er å telle antall drag man bruker på å få flagget til topps, for deretter å dele dette tallet på 3.

Når flagget skal fires, skal flagget også innom toppen før det fires ned. Etter at begravelse eller kremasjon er avholdt skal flagget heises helt til topps for å hedre den avdøde.

H.S.