Etter Fossedagene: Seniorhydrologene i NVE i Atnbrufossen

Publisert 08.10.2019 07:00
1-IMG_2644
Seniorhydrologene i NVE hadde lagt inn et besøk i Atnbrufossen vannbruksmuseum i forbindelse med årets Fossedager. Valget var ikke tilfeldig all den tid flere av dem hadde jobbet med Atnavassdraget og med Atnasjøen i særdeleshet. Atnavassdraget er ett av våre referansevassdrag som overvåkes kontinuerlig gjennom automatiske målestasjoner langs hele vassdraget fra Verkildalsbotnen til Atnas utløp i Glomma. I tillegg foretas det manuelle målinger.
I alle fall: i dette miljøet rundt rennende vatn i Atnbrufossen smakte det godt med en kaffekopp og tynnkake etter bureiserutstillingen og før middag og overnatting på Rondane Gjestegård.

H.S.