Foran Fossedagene: Infotek fra Folldal kommer til markedsplassn

Publisert 23.08.2017 07:00

Infotek kommer til markedsplassen

Lokalt forankrede media har de senere åra vokst fram i mange av våre nabobygder. Den papirbaserte Folldals Marked har lenge vært en god formidler av nyheter og annonser av ymse slag. Folldalsportalen.no er av nyere dato og arbeider seg nå inn på den digitale arenaen. Alvdal midt i væla, AMIV, var alvdølenes kanal med abonnement og gode lokale nyheter. De tradisjonelle papirbaserte lokalavisene likte dårlig at et tilsvarende digital nyhets- og annonsemedium fikk kommunal støtte for å komme i gang. I Midt-Gudbrandsdalen har Dølen skaffet seg en solid posisjon. Det har også Østerdølen som har sitt område i Midt-Østerdalen.

Det er selskapet Infotek as med redaktør og daglig leder Tommy Lundberg som er ansvarlig utgiver av folldalsproduktene Folldal Marked  Folldlasportalen.no.

Selskapet yter i tillegg service innenfor grafiske tjenester med konvertering av tekst, scanning av bilder og utforming av trykksaker, trykking og innbinding. De som trenger kopiering får utført det hos Infotek.
Tommy Lundberg kommer på Fossemarkedet på Jomsborg for å presentere Infotek as og fortelle om sine tilbud og tjenester.

BB.

H.S.