Fra Fossedagene: Mer om bureisingsvandringa

Publisert 15.09.2019 21:42
1-IMG_2495
- Det er hyggelig og interessant å gå i sporene etter bureiserne i Sollia. Det er ei gruppe i samfunnet som absolutt fortjener oppmerksomhet, og fra 1920 og utover til 1950 kom de til å bety mye for utviklinga av bygda vår, sa lokalhistoriker og tidligere journalist Edvin Finstad da han fikk ordet under åpningen av turen.

Edvin ga ei fengslende beskrivelse av det daglige livet som bureiser der stubbebryteren var eneste redskap som kunne ta de tyngre takene, som f.eks. å bryte opp de utallinge stubbene som måtte opp etter trefellinga og som hadde røtter som får røttene til ei visdomstann til å blekne.
Sollia net kommer utover høsten tilbake til det Edvin fortale i en serie som vi nok en gang kaller Edvin på en onsdag. Denne starter onsdag 2. oktober

Fellesskap
- Jeg mener at bureisingsperioden i Norge var med på å utvikle det fellesskapet som senere ble til den skandinaviske velferdsmodellen for å styre et samfunn. En modell som mange land i dag misunner oss, sa Edvin. - Veldig mange medlemmer og tillitsvalgte i småbrukerlag og landsbruksorganisasjoer kom fra bureisingsbrukene. Dette var folk som hadde betydelig tiltakskraft og framtidstro, sa Evin til ettertanke for alle.

Guide
Men før det kunne dagens quide Bjørn Brænd gi ei orientering om opplegget og om bureisingshistoria generelt. Dette skulle vise seg å bli en meget interessant og lærerik dag for de vel 30 frammøtte.
Redaksjonen kommer tilbake til en kort omtale av hvert enkelt bureisingsbruk fra turen.
Her er bildene:
1-IMG_2484
Turlederen Bjørn Brænd ønsker velkommen

1-IMG_2487
Edvin Finstad forteller om bureising.

H.S.