Frisk lek uten leker

Publisert 07.03.2020 08:55

 20 0306 fri lek 2

Frisk lek uten leker

 

Den frie leken der barn selv tar initiativ og driver leken fram er særdeles viktig. Dette så vi nylig et godt eksempel på på vitenskapsgården Sør-Nesset i Sollia der nærmere 20 forskere fra ulike land i Europa var samlet til seminar.

 

Noen av foreldrene hadde med sine barn. Flere av dem var ukjente med snø, og opplevde aking, snøhulebygging og andre klassiske vinteraktiviteter for første gang.

 

Et lite vedreis med kortkappede bjørkestammer stod i kanten av tunet. Bjørkestammene fant interesse og i løpet av en dags tid hadde barna buksert stammene og satt i gang bygging av snøborg med hulrom og tak av det de hadde for hendene og fant rundt omkring. Ingen kommersielle leketøy var i se eller finne. Barna ble hverken slitne eller sultne, men hadde det særdeles gøy der de fikk drive fritt omkring.

 

En faglig kapasitet på barns utvikling som Margareta Öhman mener at barns lek og læring henger nøye sammen. Barn leker og lærer samtidig. For barnet er leken og de sosiale relasjonene det viktigste elv og som er viktigst. At de samtidig lærer er et biprodukt av leken.

 

Særlig viktig og verdifull er den frie leken, det vil si at barna selv medvirke og styrer etter egne impulser og samarbeid i lekegruppa slik vi kunne oppleve det på Sør-Nesset. Dette var i tillegg en gruppe barn som ikke kjente hverandre på forhånd.

 
20 0306 fri lek 1 BB
20 0306 fri lek 3

BB