Hvordan bevare villreinen

Publisert 15.01.2020 11:35

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå oppsummert 10 års arbeid om villrein og ferdsel i Rondane. I heftet "Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen" presenterer Vegard Gundersen og Olav Strand hovedfunn fra GPS-merkeprosjektet i Rondane i perioden 2009-2019. Målet med prosjektet er å dokumentere reinens arealbruk og finne gode løsninger mellom bruk og vern av fjellet.
Silhuett rein
Hele heftet kan du lese her