Johan smed holder jernet varmt

Publisert 31.08.2017 18:00

Vannbruksmuseet lørdag
Smia - du finner den på vestsida av fossen.

- Johan Smed holder jernet varmt

 Smeden var en sentral håndverker før i tida. I smia foregikk trylleriet med å forme jern, herde og anløpe, kvesse, brase og sveise. For reparasjon av redskap var smia stedet, og bygdesmeden den beste hjelp i nøden.


1-Munnharpesmeden 2015


 

I brændsmiua kommer Johan Smed til å stå hele fossedagslørdagen. Han er spesialist på smiing av munnharper, og hvis du er dyktig nok til å spille får du kanskje kjøpt deg en mesterharpe.

 Johan smir også andre ting, og kanskje kan han ta opp bestilling på smiprodukter for ditt spesielle formål. Ha i så fall med målsatt tegning eller en gammel modell som han kan bruke som underlag.

BB

H.S.