Lenge siden sist

Publisert 06.09.2017 14:58

Sju uker gamle Karl som bor sammen med sine forledre på den gamle butikken Sollien Handelsforening, var nok Fossedagenes klart yngste deltaker. Vel forvart innafor jakka til sin mor Iben Wermuth Kristensen  hadde han ingen vanskeligheter med å følghe med under programmet på Mgrenda fredag. 
Faren Rasmus Winther Kristensen var på jobb på Joker'n i Atnbrua, også det meget gledelig.

Grunn tikl optimisme

Og det er lenge siden sist det var fire nyfødte i Sollia innen samme året., slik som i år.

Tar vi så med at det i skolefo\ritidsoprdningen deltar to elelver og med seks barn i barnehagen ved Sollia skole, er det grunn til å være optimist på vegne av Sollia.

H.S.