Litt av en flomtopp

Publisert 16.05.2018 06:47
18 0514 Atnas vassføring vårflom 2018
Som det framgår av diagrammet var det litt av en eksplosjon i vassføringa i Atnbrufossen som skjedde denne 11 maidagen i år. Det er slike plutselige endringer som det er vanskelig å ta høgde for i dimmensjonering av forebyggende tiltak mot flomvatn. Sollia slapp i så henseende billig unna. Her tar ikke vatnet noen kvilepauser bortsett fra på sjøer og tjønn og der har en godt med lagringsplass. Men når vatnet når enten Atna eller Setninga er det full fart til det når ti' Koppangsøyene og de flate partiene der.

H.S.