Løypemelding pr. onsdag 05.03

Publisert 05.03.2020 11:05

20 0131 Bjørkebollen 1Kommet mye snø nå. Begynner å kjøre hyttefeltet i morgen. Kjører fra Rondetunet kl 0600. Kjører deretter Finnsjørunden.
Volarunden og Finnsjøfjellet kjøres fredag.
Hilsen Aki