Pokal for 50 års fløting

Publisert 01.09.2016 08:26
Pokalen til Knut Amundsen Lien
I utstillingen om fløtinga i Fossehuset under årets Fossedager står denne flotte pokalen. den blr i 1918 gitt til Knut Amundsen Lien som en erkjentlighet for hans 50 årige sammenhengende virke som tømmerfløter i Atnavassdraget. Han hadde altså deltatt som fløter hvert år siden 1868.
det må være tillatt å bemerke at denne mannen måtte ha vært utstyrt med god helse og den nødvendige snarrådighet som ofte fulgte fløterne. Viss han begynte som 15-åringa, var han i så fall 65 år når han sluttet.

På pokalen står det:
Knut Amunsen Lien fra Atna Fællesfløtningsforeninger - 18/7 - 1918. For trofast og uavbrutt fløtning gjennem 50 aar.

H.S.