Rekruttering

Publisert 03.10.2018 06:00

Nye generasjoner av jegere læres opp. Her er det Sigrid og Bjørn som lærer god håndtering av
verdigfullt kjøtt av bestefar Bjørn. Slik kunnskap læres ved å delta, sjå, høre og sjøl bruke knivenSigrid, Bjørn og Bjørn