Sollia kirkes åpninggstider i sommer

Publisert 11.06.2018 20:05

10_0709 sollia kirke 1Sollia kirke er åpen lørdager og søndager kl. 12-14 i alle helgene i juli, fom helga 30.06-01.07.
På disse dagene vil repr. fra menighetsrådet være tilstede og svare på spørsmål.

Guiding i Sollia kirke:
Ved forespørsel  på forhand til:
- Ida Heier - 984 38 171
- Håkon Edvard Nersset - 959 71 097 - han må ha forespørsel i god tid
- Ola Brænd - 970 06 425


I Sollia kirke er det ellers:
- Olsokgudstjeneste 29.07 kl. 19.
- Fossedagsgudstjeneste 02.09 kl. 11.00

Det setermesse på Øverdalssetra 05.08 kl. 12.
Når det gjelder gudstjenester ut over høsten henvises det til kalenderen.

H.S.