Takk for hjelpa

Publisert 01.11.2020 09:58
utropstegnEn etterlyst løpsk hysky er funnet
Eiueren Hauk-Håvard Myrvold vil rette en stor takk til den dama som fant hunden.
- I forfjamselen fikk jeg aldri høre navnet på henne som jeg nå retter en stor takk til.
- Situasjonen var nemlig veldig spesiell all den tid dette var en 5 år gammel Husky som lett kunne forveksles med en ulv. Men jeg kunne trøste meg med at noen forvekslin neppe kunne skje all den tida hunden slepte på et 15 m langt refleksbånd.
Etter hjemkomsten bar det rett ned på Joker'n og hundegodterierne der, forteller en meget lettet eier.

H.S.