Vassløst ved Sollia kirke

Publisert 28.07.2018 08:25
Kirkevergen i Stor-Elvdal Jon H Rotbakken melder:
Det har blitt vanntomt ved Sollia kirke. Bekken har blitt tørr og borehullet er tomt.
Vi ber om at folk tar med vann når de skal vanne gravene.
Kirkevesenet vil også kjøre vanntanker til kirkegården.


Dette er jo en situasjon som fort kan endre seg når det kommer litt regn (red.anm.)

H.S.