Dugnad i skiløypa

Publisert 01.10.2019 08:00
1-19 0928 løyperydding 3Løypetraseen mellom Sjølisetra og Atnsjølia har fått en overhaling med gravemaskin for å bedre forholdene for løypemaskina og gjøre tidlige preparering mulig. For dette arbeidet betaler Sollia Hyttefelt.
I for seg et bra prinsipp som godt kan overføres til andre hyttefelt. Økonomien i Bjørkebollen Turforening tilsier vel neppe at de kan bekoste dette over det store løypenettet det forventes at de skal preparere.
I alle fall: all honnør til  Olav Gjestvang og folka hans fra Atnsjølia for dette bidraget.

Megrunnslia/Blåfjellia
Arbeiet med å bestemme de endelige løypetraseene her har kommet i gang og er på planleggings- og kartfasen. Her skal behov og ønsker fra Megrunnslia og Blåfjellia harmoniseres ift omfang og økonomi.
Men også her er det behov for å planere deler av traseene med gravemaskin for tidlig preparering, dels gjennom hyttefeltene, men også over private skogteiger.
Vi tar med et bilde sm viser at det ikke akkurat er handbaggasje det dreier seg om når det gjelder løyperydding. Slike stener er gode å bli kvitt så hverken belter eller sporsetter slites eller hekter seg nedi.
1-19 0928 løyperydding 2

H.S.