Løypemelding pr.torsdag 28.11.

Publisert 28.11.2019 09:42

1-020- Har kjørt opp og stikka Finnsjøfjellet onsdagr, ned Solvang, Øverdalssætra og Enden. Unntaktet er skogsløypa mellom Solvang og Øverdalssætra. I dag torsdag kjøres Finnsjørunden. Hyttefeltet kjøres fredag.
Hilsen Aki