Løypemeldng pr. fredag 17.01.2020

Publisert 17.01.2020 02:37
19 1223 Bjørkebollen FinnsjøenLøypemelding pr. fredag 17. januar:
Finnsjøfjellet er kjørt torsdag, 16 jan. . Hyttefeltet og Finnsjørunden blir kjørt i dag. (fredag, 17. jan)
Hilsen Aki