Påminnelse om kontingent

Publisert 10.02.2017 09:15

Bjørkebollen logo_Side_1-001Påminnelse om kontingent 2017

Vi har ansvaret for tilrettelegging, preparering og kjøring av skiløyper i Sollia og området rundt Atnsjøen. Vi har tidligere sendt en oppfordring om tegning av medlemsskap for 2017, Løypenettet er åpent for alle. Det er et viktig tilbud og vi tillater oss på nytt og anmode om et bidrag.

Til tross for lite snø i vinter har vi siden begynnelsen av november hatt fine skiløyper i Finnsjørunden, Volarunden og rundt Hamnsetra. På grunn av lite snø og gjentatte mildværsperioder har det så langt i vinter ikke vært mulig å kjøre opp løyper rundt hyttene i Atnsjølia. Løypene kommer så snart snøen melder seg. Sommeren og høsten 2016 startet vi en prosess med oppgradering av løypenettet med fjerning av trær, busker, stein og røtter. Vi bygget også en ny bru over bekken ved Småtjernsetrene i Finnsjørunden. Dette er arbeider som vil bli videreført i 2017 og årene framover. Høsten 2016 kjøpte vi en brukt snøscooter som brukes til løypepreparering. Vi som er aktive i Bjørkebollen Turforening er overbevist om at det arbeid som legges ned i foreningen er til glede og nytte for alle som ferdes ute i Sollia. Selv om mye av arbeidet utføres som dugnad har vi behov for støtte og bidrag fra hytteeiere, fastboende og venner av Sollia.

Kontingent for 2017 på kr. 500,- kan betales i dag til konto 1822.36.50623.  Merk innbetalingen med fullt navn og for hytteeiere navn på hyttefelt.  Det er selvsagt lov å betale et større beløp om du ønsker å bidra mer....

Vi oppfordrer også til å støtte opp om foreningen via grasrotandelen hos Norsk Tipping og dette gjøres enkelt hos din tippekommisjonær eller på nett ved pc-spill.   

Løypestatus finner du på www.sollia.net eller på vår facebook konto.

Vi takker for all støtte. Har du noen timer ledig og kan tenke deg å være med på dugnad i løypene er det bare å ta kontakt med bjoerkebollen.turforening@gmail.com eller   Sigmund Dale på tlf. 47 97 03 53 eller Sigmund@dalehuset.com.

Vennlig hilsen,
Bjørkebollen Turforening

Rondeveien 875

2477 Sollia

bjoerkebollen.turforening@gmail.com