Det første årsmøtet i 1965

Publisert 04.09.2020 10:49

 65 0808 det første årsmøtet
I morgen er det årsmøte i Megrunnslia Vel på Atnasjø Kafe kl.09.00
Dette bildet er tatt i forbindelse med det første årmøtet i Megrunnslia Vel i 1965, dvs. for 55 år siden.
Møtet ble holdt " På hytta til Liv og Ambros" som det sto på bildet søndag  24.07.1065
Liv og Ambros er i denne sammenhengen Liv og Ambros Sollid og hytta er Blæsterhaugen rett ovafor det som nå er Sohlbergs Plass. Ambros Sollid var da forstmester hos Arthur Mathiesen & Co. Det var han som la ut tomtene i Megrunnslia. Dette hyttefeltet ble allerede året etter utvidet nordover. 
På dette årsmøtet ble det valgt dette styret: Tannlege Einar Lien - formann, lektor Rasch (Finn Rasch - se bildet) som det står i referatet og en representant fra Arthur Matiesen & Co. 
Fra Vesla og Erik Poppes hyttebok sakser vi:
" - Vi ble enige om en del praktiske tiltak, særlig viktige var etter min mening drikkevannshygienen, ordning med priveter og deponering av søppel. "

Hlep oss med navn
Nå er det riktignok hele 55 år siden bildet ble tatt, men det hadde unektelig vært artig på ha funnet navnene på de som er med på bildet. Viss vi regner strengt fra venstre og tar med alle som står både foran og bak har vi i alle fall et system å gå ut fra. 
1.- Einar Lien, 2. Ambros Sollid, 3. Solveig Rasch, 4. Liv Sollid, 5. Erik Poppe, 6. Marius Walaker 7. Vesla Poppe, 8. Ukjent dame - bak, 9. Ukjent - foran m. briller og mørke klær, 10. Erich Matiesen, 11. Ukjent danme foran m. veske, 12. Oddlaug Walaker, 13. Finn Rasch, 14. Erna Johanen- foran med lys kofte, 15. Reidar Græsmo, 16. Jorunn Kirkenær, 17. Even Kirkenær , 18. Odd Øiseth, 19. Alf Øiseth 
Send forslag på navn på mail hans.sollid@fjellnett.no eller SMS til 991 65 970

H.S.