Støtt Bjørkebollen Turforening

Publisert 13.03.2018 08:49

Hei igjen!
Fortsatt full vinter med masse snø og godt skiføre.

Løypekjøringen i Sollia utføres som planlagt så lenge det er gode føreforhold. Løypene i hyttefeltene samt enten Finnsjørunden eller Volarunden blir kjørt til hver helg. Over Finnsjøfjellet kjøres det fra tid til annen for å sikre gode løypeforhold til Bjørkebollrennet den 25. mars (palmesøndag). I påsken vil løypene kjøres oftere hvis det blir behov for det. Løypemeldinger legges ut på vår facebook-side: https://www.facebook.com/Bjoerkebollen/ og på http://www.sollia.net/loyper-bjorkebollen.

 Alle løyper kjøres pr. tiden med stor skuter og tung sporlegger. Dette betyr at det blir fast og bred såle. Samtidig er det med dette utstyret mulig å unngå sporsetting i bratte bakker og krappe kurver.  

 For å kunne tilby et godt løypenett med bra kvalitet, er der alltid behov for bidrag fra brukere, hytteeiere, fastboende og næringsliv. Mange brukere har hittil denne vinteren støttet opp med innbetaling av kontingent. Likevel skulle vi gjerne sett at en større andel av hytteiere og andre ser nytten i å bidra økonomisk.  

 Ved å betale kontingenten for 2018 på kr. 500,- til konto 1822.36.50623, er DU med på å påvirke løypetilbudet i Sollia. Merk innbetalingen med fullt navn og evt. navn på hyttefelt hvis du er hytteeier.
Vi ber om at innbetalingen skjer så snart som mulig.
  

Med håp om fortsatt flotte skiforhold!

Vennlig hilsen
Bjørkebollen Turforening