Ukas historiske bilde - uke 31/2017 - video fra 1970

Publisert 16.07.2017 21:00

Redaksjonen har motatt en redigert video fra Hans Olav Strandenæs - hytteeier i Megrunnslia -  der han skriver:
Som jeg nevnte har jeg her klippet til en snutt fra sommerferien 1970 til Megrunnslia hvor jeg (12år og lett uinteressert) får en leksjon om sparagmittens metamorfe diagenese av min morfar, Marius Walaker. Nå, snart 50 år seinere er det snart jeg som skal forklare Rondanes geologi og fantastiske kvartærgeologiske lokasjoner til mine barnebarn. Marius Walaker. Scener fra Sjølisetra, brua ved Gravskarbekken, ved den gamle riksveien ( nå hytteveien) i Y krysset og en tur i Dørålen med Høgronden i bakgrunnen. Min bror Pål Strandenæs er også med i den scenen.

Du kan se videoen her.

H.S.