Vannpost

Publisert 20.10.2020 10:23

 20 1017 vannpost Berit Lien
For hytter i såkalte lavstandstandard hyttefelt er det ikke lov å legge inn vatn. Men for å sikre vannforsyningen er det etter hvert flere og flere som velger å bore etter vatn. Da kommer det et opstikk av vassledningen og så er det opp til den enkelte å lage seg en vasspost som den på bildet. Det som kommer i tllegg er å grave ned en jordkabel fra vassposten og til strømkilde - i dette tilfellet ei kontakt på veggen. Enkel og greit.
I dette tilfellet hadde hytte innlagt strøm med av-og-på-bryter på veggen som dermed også styrer tappinga. Krana er eg. bare til pynt og fungerer ikke som stoppekran all den tid denne ledningen er sjøldrenerende, dvs. at den sjøl tapper vatnet ned til frostfritt. Men setter du på strømmen, kommer vatnet!
Det er team Moen - Jørgen Friis Moen - lærling og Per Tore Moen - mester som sto for bygginga her.  


H.S.