Megrunnslia Vel

Logobilde for Megrunnslia Vel. Foto JAOMegrunnslia Vel 
-
redaksjonelt stoff finner du på egen side her

Bank: 1506 36 45564

Konto nummer bank for innbetalinger både før og etter 2020 skal nå være samme kto nr. 1506 36 45564. Årsaken er anmodning fra Tallhuset AS for å kunne bruke KID

Dette kto nr står også på de utsendte faktura av juli 2020 etter kontingent revisjon 2017,2018,2019. 


epost.: megrunnsliavel@gmail.com


Styret i Megrunnslia Vel med kontaktinformasjon:

Offisiell e-post: megrunnsliavel@gmail.com

Teknisk og veiansvarlig: Morten Meyer, morten.meyer47@gmail.com, 915 66 215

Økonomiansvarlig: Petter Dancke, pdancke@gmail.com, 916 06 321

Styremedlem: Trygve Holmsen, trygve.holmsen@gmail.com, 920 91 045

Regnskapsbyrå: www.tallhuset.no

Revisor: Sigurd Gjone Gabrielsen

 

Valgkomite:

Per Bjørkum, per.bjorkum@arcus.no, 922 55 777

Berit Borch-Iohnsen, borch-io@online.no, 950 27 986

 

Grunneier i Megrunnslia:

Jo Øvergaard, norlaft@online.no

 

Bankkonto:

Ny bankkonto (innbetalinger av medlemskontingent for 2020 og fremover): 1506 36 45564

Fra 2020 gjelder medlemskontingenten for inneværende kalenderår (01.01- 31.12)

Gammel bankkonto (innbetalinger for 2019 og tidligere): 1607 89 77632

 

Brøyteoperatør/trafikal assistanse:

Ole Harald Kulstad, 934 27 789

 

Nøkler til bommen:

I utgangspunktet skal alle hyttene ha fått sin nøkkel. Nye nøkler -  henvendelse til Petter Dancke

 

Kontingent:

Ordinær kontingent er 2.500,- som  inkluderer vinterbrøyting for felles veier, 1.500,- for hytteeiere med egen kjørevei på nedsiden av bommen (hytte 4, 5, 114 og 115) og 500,- for tomteeiere.

 

Årsmøte:

Foregår ifm. «Fossedagene», første lørdag i september
 

Kart/vedtekter:

Kart
Vedtekter vedtatt i 2019
Tillegg vedr. anlegg av private hytteveger

Innkalling/referat til årsmøte/årsmelding:
2012
2013

2014
2015
2016
2017
- ref. årsmøtet
- regnskap
2018
-
 ref. årsmøtet
- regnskap

2019
- ref. årsmøtet
- regnskap
2020