Hyttefelt/Velforeninger

Logobilde for Megrunnslia Vel. Foto JAOMegrunnslia Vel - redaksjonelt stoff

Bank 1607 89 77632
Du finner sentral info om Megrunnslia vel nedover på sida. 


Styret - leder - styremedlem - kasserer:
Megrunnslia Vel utøver pt. formannskapet i fellesskap. De vil gjerne at e-post sendes alle tre i styret.
Trygve Holmsen - styremedlem - 920 91 045 - trygve.holmsen@gmail.com
Henning Pedersen - styremedlem - 918 44 650 - hebupe@hotmail.com
Petter Dancke - styremedlem og kasserer -916 06 321 -  PDA@nom.no
Valgkomite - en leder - to medlemmer:
Per Bjørkum - 
922 55 777 - per.bjorkum@arcus.no
Berit Borch Johnsen - 950 27 986 -

Grunneier i Megrunnslia:
Jo Øvergaard
- norlaft@online.no -
Driftsansvarlig veg:
Hans Sollid
- hans.sollid@fjellnett.no - 991 65 970
Brøyteoperatør/trafikkal assistanse:
Even Moen - evenmoen@online.no - 908 89 891

Nøkler til bommen:
I utgangspunktet skal alle hyttene ha fått sin nøkkel. Nye nøkler -  henv. til Petter Dancke.
Ved opplåsing av bommen, faktureres vedkommende for kjøring og timer. Hjelp fra Alvdal koster kr. 1.090. Erik på kafeen har også nøkler til utlån i et knipetak sammen med Jo Øvergaard og Even Moen. Ingen henvendelse på natt aksepteres.

Kontingent:
Kontingenten for 2016 inkluderer vinterbrøyting for felles veier og endres til 2.500,- for hytteeiere med kjørevei på oversiden av bommen, forblir 1.500,- for hytteeiere med egen kjørevei på nedsiden av bommen (hytte 4, 5, 114 og 115) og forblir 500,- for tomteeiere.

Å
rsmøte:
Under Fossedagene første lørdag i september

Kart/vedtekter:
Kart
Vedtekter vedtatt i 2010
Tillegg vedr. anlegg av private hytteveger

Innkalling/referat til årsmøte/årsmelding:
2012
2013

2014
2015
2016