Hyttefelt/Velforeninger

Logobilde for Megrunnslia Vel. Foto JAOMegrunnslia Vel - redaksjonelt stoff finner du her

Bank 1607 89 77632
epost.: megrunnsøiavel@gmail.com

Du finner sentral info om Megrunnslia Vel nedover på sida. 


Styret - leder - styremedlem - kasserer:
Det har i de siste årene vært gjennomført en styringsmodell med tre likeverdige medlemmer. Petter Dancke har hele tiden fungert som kaserer
De vil gjerne at e-post sendes alle tre i styret.
Årsmøtet for 2019 var valgt dette styret:
Trygve Holmsen - medlem - 920 91 045 - trygve.holmsen@gmail.com
Petter Dancke - medlem og kasserer -916 06 321 -  PDA@nom.no
Morten Meyer - medlem - 915 66 215 - mormeier@online.no

Valgkomite - en leder - to medlemmer:
Per Bjørkum - 
922 55 777 - per.bjorkum@arcus.no
Berit Borch Johnsen - 950 27 986 -

Grunneier i Megrunnslia:
Jo Øvergaard
- norlaft@online.no -

Driftsansvarlig veg:
Morten Meyer - 915 66 215 - mormeier@online.no

Brøyteoperatør/trafikkal assistanse:
Ole Harald Kulstad  934 27 789

Nøkler til bommen:
I utgangspunktet skal alle hyttene ha fått sin nøkkel. Nye nøkler -  henv. til Petter Dancke.


Kontingent:
Kontingenten for 2018er kr. 2.500 som  inkluderer vinterbrøyting for felles veier,  1.500,- for hytteeiere med egen kjørevei på nedsiden av bommen (hytte 4, 5, 114 og 115) og 500,- for tomteeiere.

Å
rsmøte:
Under Fossedagene første lørdag i september

Kart/vedtekter:
Kart
Vedtekter vedtatt i 2010
Tillegg vedr. anlegg av private hytteveger

Innkalling/referat til årsmøte/årsmelding:
2012
2013

2014
2015
2016
2017