Miitærhistorie

Se fallskjermhopperne fra FSK
Publisert 24.02.2020 22:22

Se fallskjermhopperne fra FSK

Luka er oppe og her kommer fallskjermerne på rekke og rad De kom tett som hagl. Ryggsekkene ble sendt i "forvegen" Landing ute på...

Tandemhoppet spesial
Publisert 24.02.2020 10:33

Tandemhoppet spesial

Jo klar for landing med Atnglopen i bakgrunnen. Det var nestleder i HV-05 stabssjt. Lars Kristian Utgard som hoppet med Jo. Klar for landing...

Airborne from UK to Blankgrytkroken
Publisert 21.02.2020 21:42

Airborne from UK to Blankgrytkroken

Da ordren om innsats i Norge kom var de 6 karene godt fornøyde. Lang og hard trening i Skottland var viktig. Men alle ivret for tjeneste i...

Godt vertskap
Publisert 18.02.2020 12:50

Godt vertskap

 Stor-Elvdal Kommuneskoger er til fordel for Sollia. SEK er en av kommunens største grunneiere. Tilrettelegging for bygdas befolkning og...

Jo foreleste i fjellet
Publisert 17.02.2020 11:25

Jo foreleste i fjellet

HV 05  sin innsatstyrke Grebe er oppkalt etter operasjon Grebe / Grebe Red som opererte i våre fjell under andre verdenskrig. Årets vinterøvelse...

75 år etter: Fallskjermer over Gråhøgda
Publisert 30.01.2020 05:45

75 år etter: Fallskjermer over Gråhøgda

 Etter 75 år:  Nye fallskjermer over Gråhøgda         23 februar er det 75 år siden «storslippet» av fallskjermcontainere og 6...

Grebe på vinterøvelse
Publisert 28.01.2020 12:39

Grebe på vinterøvelse

 Grebe på vinterøvelse HV 05 sin innsatsstyrke Grebe skal i år ha sin vinterøvelse i vårt område. Dette kompaniet er heimevernets spisse ende....

Erik B.Messelt -kurer og motstandsmann
Publisert 14.01.2020 15:37

Erik B.Messelt -kurer og motstandsmann

Les artikkelen om Erik B. Messelt, kurer og motstandsmann Her...

Jo hedret av HV 05
Publisert 13.01.2020 10:39

Jo hedret av HV 05

Her har Jo fått sin velfortjente heder av HV 05 ved Oberstløytnant Semming Rusten og Kommanderserjant Lars Kristian Utgård. (Foto: Jan...

Julekveld hos Marit
Publisert 24.12.2019 09:17

Julekveld hos Marit

Den kjente krigshistorikeren Jon Vegard Lunde skilder på sin Facebook-side "Julekveld hos Marit" - Marit Øvergaard Erichsen. Hun var etter at...