Ukas naturbilde - uke 16/2020

Publisert 13.04.2020 10:12

 20 0411 Høgronden fra Bretningsdalsbua TB
Bldet er tatt fra oppe på snaufjellet innerst inne i Bretningsdalen der Bretningsdalsbua ligger. Dette dreier seg om et lite område med bjørkeskog som lå i gml. Sollia kommune, nå Stor-Elvdal kommune, der fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland i sin tid gikk. Nå er det jo Innlandet fylke, ikke noe er som før, bortsett fra Bretninmgsdalsbua da. Den er solid til tusen (år) . Bua blir fra Gudbrnadsdelssida kalt Felegeret fordi det var der gjeterne holdt til som passet de store kvegdriftene og sauene i området. .
Se bilde av bua her.
Se kartet her

H.S.