Ukas naturbilde - uke 19/2020

Publisert 05.05.2020 10:46
20 0420 Grvaskarhøgda 3 jpg 
Foto: Arne Lohn
Ukas naturbilde er fra oppunder Gravskarhøgda. Som en ser er det rikelig med snø og kalden held seg så det monner. Ikke rart at dette er et populært turmål på denne tida.
H.S.