Ukas naturbilde - uke 20/2020

Publisert 11.05.2020 22:40

 20 0501 furu som måtte gi tapt
Ukas naturbilde av en gammel kragg som stikker fram fra snøen får osstil å minne om at slike eg. er fredet og dermed ikke kan hugges opp til bålved hverken på hytta eller ute i terrenget. I det hele tatt gjelder det å ta godt vare på disse klenodiene all den tid det ikke finnes "rekruttering". De bør få ligge der i fred og minne oss om ei tid som har gått der naturen gikk sin gang og der skogbandet som trulig gikk lågere enn i dag, allikevel ga mulighet for slike kjemper å vokse opp. 

H.S.