Ukas naturbilde - uke 26/2019

Publisert 23.06.2019 21:31
1-19 0616 Simlene nylig felt Mari Røstum
Simlene har nylg felt sine gevirer. Så er det på'n igjen og nå har bukkene også startet opp for alvor. Heldigvis holder "de store gutta" seg unna og for det meste for seg sjøl på denne tida, så nå er det rolige dager med nykalven.

H.S.