Ukas naturbilde - uke3/2019

Publisert 13.01.2019 14:50
1-19 0105 solnedgang fra Finnsjøfjellet
Ukas naturbilde er fra Finnsjøfjellet også denne ganegn. Bildet er tatt 5. januar og fjella i bakgrunnen er fra v Blåkampen, Gravskarhøgda og Skjellåtind med Gravskaret mellom seg. Til høyre i bakgrunnen ser vi den karakteristsike kammen på toppen av Kyrkjekletten i Alvdal.
H.S.