Ukas naturfoto - uke 49/2019

Publisert 02.12.2019 12:02
1-19 1027 rim på Gammelsetermyra
I mangel av et ferskt bilde fra i helga tar vi med dette rimfrostbildet fra Gammelsetermyra på Mokjølen tatt i slutten av oktober. Myra heter off. på kartet Bersvenmyra, men hvilket av de to navnene som er mest i bruk vits ikke. Navnet Gammelsetermyra kommer av at Gammelsetra ligger i NV enden av myra. Hvem denne Bersven var som myra ev. heter opp att etter, kunne det vært artig å vite litt mer om. Fint om dere skriver i kommentatorfeltet om dette.
I den østre delen av myra er det avmerket plass som kalles Fløtningen. Redaksjonen er også her interessert i nærmere opplysninger. Bruk gjerme mail hans.sollid@fjellnett.no eller sendt SMS til 991 65 970
Til slutt tar vi med at i bakgrunnen på bildet ser vi Gammelseterkletten som kalles Storkletten på kartet.
Kjært barn har som vi skjønner kjært navn også på disse trakter.
Du kan lese mer om setrene på Gammelsetra her.

H.S.