Uværet kom fort

Publisert 22.02.2020 11:34

Torsdag 21. februar opprant med fint vær, men ganske fort vart det mer "muggent" vær slik det vart borti Geitsida, forteller  vår medarbeider Terje Brænd. Han hadde kameraet klart, like årvåken som røya på spellplassen om våren, for å sitere Kjell Aukrust.
Det er når en ser slike bilder at tankene går til rensdyra og spesielt på kalvene. Her er det ikke mye å gjømme seg bak.
Her er bildene:
1-20 0221 uvær 21-20 0221 uvær 4

1-20 0221 uvær 3
H.S.