22 sauer sakna i Musvoldalen - har noen sett noe?

Publisert 11.10.2017 22:28

Redaksjonen tar med en henvendelse fra Leif Ola Rønningen (tlf 41409930) og Solveig Nymoen (tlf 94885539) som driver garden Nedre Havn i Verkensbakkein nord for Otta. De har hatt 79 sauer på beite i Musvoldalen i sommer.
Nå strever de med å finne og få fram att de siste 12 søyene og 10 lamma som de mangler.


Redaksjonen tar med denne saklen fordi den illustrere de utfordringene som sauebønder står ovenfor i rovdyrutsatte områder. Til orientering ligger Musvoldalen vest for Bjørnhollia.

Meld fra slik:
De sier på forhånd takk for opplysninger. E-posten som nyttes her er tytingfabrikken@gmail.com ettersom den følges daglig (vi har Den lille tytingfabrikken). Leif Ola har leifor@online.no - jeg treffes også på tlf 41537293 i Sel kommune om det skulle være en situasjon som krever rask respons. Leif Ola nås ikke alltid pga dekningsområde eller traktorkjøring.

Har noen informasjon om sauene våre?
Søyene fra 2015 har gule øremerker og et kvitt merke fra oss med nummer 503, 507, 510, 514 523, 524 og 531 – den siste er hel merino og har orange merke fra Leine på Kvam i tillegg. Ho har et lam med rødt merke nr 70050. Ungsøyene vi mangler har røde merker og 4 går uten lam. De har nummer 6012 (to lam nr 70051 og 52), 6017, 6018, 6021 og 6032. Alle lam har røde merker. Den søya som er lettest gjenkjennbar er nr 523, med rosamalt bjølle og tre lam med nummer 70027, 28 og 29. «Svartflekken» fordi ho har en svart markant flekk på halsen. Søyene med gult merke er i hovedsak kvit norsk sau, men lamma er halvmerino for vi har merino vedde. Alle søyene har bjølle med røde halsband.

Vi er kjent med at mange sør for oss mangler mange dyr. Vi vet det er observert jervespor på Illmannshø i den senere tid. På leting i Illmannsdalen ved olsokleite fant vi spor etter kadaver i bekker og ved vatna, men vi har ikke funnet noen kadaver som kan spores til våre merker og sauer. Ene lammet til 503 kom hjem alene i følge med ei anna søye og hadde et avrevet horn 30.8. Mora er savna med det andre lammet.

 Jeg legger ved et bilde tatt under tilsyn i sommer som illustrasjon  på utseende. Mailen må gjerne videresendes til lokale kjentfolk, jaktlag eller andre med god kjennskap til områdene. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger, også om det ikke er observert noen av våre dyr, for det vil bidra til å avgrense leteområdet. Informasjon om rovdyr er også relevant. Vi må intensivere sluttsøk nå i kommende uker, for det begynner å haste.

Siste flokken på 13 fant vi i Musvoldalen da vi «trålet» dalbotn og sidene 14.9. Etter det har 4 sauer tatt seg framover att sjølve. 9. september hentet vi for øvrig 2 søyer og 3 lam i Bjørnhollia med tillatelse fra vernemyndighetene. De hadde tatt seg østover og krysset elva. Det er ikke usannsynlig at flere kan ha gått østover.

Det begynner å bli seint og vi er rådløse. Vi har lett og hatt dialog med jaktlag og ulike miljøer i Kampen – Mysuseter – Kvam. Vi har sjølsagt også hatt dialog med fjelloppsynet i Sel, og bruker bua i Veslelegeret når vi må søke ly når vi er innover. Gjeterne våre hadde tilhold der i sommer (Kampen og Mysuseter beitelag).

På forhånd takk for opplysninger. E-posten som nyttes her er tytingfabrikken@gmail.com ettersom den følges daglig (vi har Den lille tytingfabrikken). Leif Ola har leifor@online.no - jeg treffes også på tlf 41537293 i Sel kommune om det skulle være en situasjon som krever rask respons. Leif Ola nås ikke alltid pga dekningsområde eller traktorkjøring.

 Med vennlig hilsen

Solveig Nymoen og Leif Ola Rønningen

H.S.