85 liter pr.m2 ved Atnasjøen

Publisert 29.07.2018 23:41

utropstegnGårkveldens og nattas nedbør utgjorde for området ved Atnasjøen rekordmengden 85 mm, dvs. at det kom 85 liter pr. m2. Dette skal være de høyeste verdiene i Norge (red.korr.)
Bekkene gikk i dag tidlig nesten flomstore og Nord-Atna voks nessten 1 m bare over natta.Nå går den brunfarget og rekordstor tilå være en sommerdag.
Gikk bra
Det gikk heldigvis ikke dramatisk ut over veger og grøfter. For den dyrka marka der førsteslåtten har gått, betyr dette sammen med varmen en fin start gjenveksten foran andreslåtten. Men det retter ikke opp den til dels dramatiske svikten vi opplevde i førtseslåtten. Nå er det noen som pløyer opp og satser på raigraset fram til andreslåtten.
Og nå er det plutselig vart det vatn i hyttebrønner og bekker.

H.S.