Årets vinner av prisen til unge talenter

Publisert 30.08.2016 21:28

Årets unge talent Alf Hulbækmo
Fossedagenes pris til årets unge talent går i år til Alf Hulbækmo, opprinnelig fra Tolga, nå bosatt i Tronheim. Som sønn av Tone Hulbækmo og Hans Fr. Jacobsen har han musikerblod i årene så det formelg sprenger.
Alf Hulbækmo vil opptre under kulturprogrammet i Atnbrufossen på lørdag i forbindelse med utdelingen av prisen samt på konserten til Tone Hulbækom på Jomsborg på lørdag kveld. Han skal også spille i Sollia kirke i forbindelse med Høsttakkegudstjenesten der søndag.
Les mer om Alf Hulbækmo her.
Prisen er på kr. 15.000 og er sponset av Sparebanken Hedmark. Les mer om det her.

H.S.